KOTIHOIVA

Käynnin aikana meille on tärkeää ihmisen aito kohtaaminen sekä ammattitaitoinen, kiireetön ja kokonaisvaltainen hoiva. Käynnin sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Huolehdimme päivittäisistä toimista, lääkehoidon turvallisesta toteutumisesta sekä teemme tarvittavat hoitotoimenpiteet.

Palvelua tekevät työntekijämme ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka omaavat monipuolisen työkokemuksen.

KOTIIN TUOTAVA LÄÄKÄRIPALVELU

Tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden päästä lääkärin vastaanotolle kotoa käsin etäyhteydellä. Lääkäripalvelu sisältää ajanvarauksen, etukäteistutkimukset, yhteydenpidon lääkäriin sekä käynnin jälkeiset toimenpiteet hoitajan tekeminä. Yhteistyökumppanimme on Trinitas Lääkäritalo.

Hoitaja ottaa lääkärin määräämät mittaukset ja näytteet etukäteen ja toimittaa tiedot lääkärille. Ennen lääkäriaikaa hoitajamme tulee asiakkaan luo tekemään valmistelut ja avaamaan videoyhteyden. Hoitaja on asiakkaan luona koko lääkärikäynnin ajan ja kirjaa ylös tarvittavat jatkotoimenpiteet. Hän tekee tarvittavat lääkemuutokset ja suunnittelee mahdollisesti tarvittavan hoidon asiakkaan kanssa.

Trinitas Lääkäritalo on kotimainen perheyritys, jonka lääkärit ovat varttuneiden ihmisten hoitoon erikoistuneita geriatreja.

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTUS

Henkilökohtainen apu mahdollistaa itsenäisen ja omannäköisen elämän. Henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta jokapäiväisissä toiminnoissa, jotka eivät itsenäisesti onnistu.  Näitä voivat ovat mm. ruokailu, hygieniasta huolehtiminen, liikkuminen, asiointi ja kodinhoito. Avustaja voi avustaa myös työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä.

Meiltä saatte ammattitaitoiset ja työtään suurella sydämellä tekevät henkilökohtaiset avustajat.

OMAISHOITAJAN SIJAISUUS

Omaishoitajan sijainen tukee omaishoitajaa hänen tärkeässä työssään, mahdollistaen omaishoitajan vapaan. Meille on tärkeää ylläpitää ja parantaa hoidettavan toimintakykyä kotona selviytymisessä. Palvelua hoitaa aina sama työntekijä ja käyntiaikoja voidaan sopia joustavasti tilanteen mukaan.

Hoidettava voi olla lapsi tai aikuinen – jokainen saa ammattitaitoisen työntekijän omiin tarpeisiinsa. Käynnin aikana työntekijämme huolehtii hoidettavan päivittäisistä toiminnoista. Hoidettavan kanssa voidaan viettää aikaa esim. liikkuen, leipoen, kotiaskareiden parissa tai seurustellen kotona.

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUT

Ulkopuolinen apu voi olla tarpeen monenlaisissa elämäntilanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelut on tarkoitettu kaikenlaisille perheille, joissa tarvitaan lisää käsipareja ja apua arjen pyörittämiseen.

Palvelun aikana tärkeintä meille on lasten turvallisuus ja hyvinvointi. Lasten kanssa touhutaan aktiivisesti – esim. ulkoillaan ja pelataan. Käynnin aikana tehdään myös päivittäisiä kotitöitä sen hetkisen tarpeen mukaan.

Palvelua tekevät työntekijämme ovat koulutukseltaan lähi- tai lastenhoitajia. Työkokemusta on päiväkodeista, erityislasten avustajana toimimisesta ja ryhmänohjaamisesta.

ATERIAPALVELU

Kototuote kuljettaa valmiin lämpimän lounaan Ravintola Pikkuvelistä asiakkaan kotiin.

  • Ateriapalveluun kuuluu lounas, kuljetus sekä n.1o min henkilökohtaista apua; esim. tiskaus,syömisessä avustaminen – tai ihan vaan pieni rupattelutuokio.
  • Lounas sisältää lämpimän ruoan. Mukaan tulee myös salaatti, leivät ja jälkiruoka.
  • Ateriapalvelu toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Edellisellä viikolla valitaan seuraavan viikon ruuat lounaslistalta. Lounas on reilun kokoinen ja moni syö yhdestä lounaasta kaksi kertaa.

VETERAANIEN AVUSTUS

Veteraaniavustajat tukevat veteraanien kotona asumista. Työnkuvamme on erittäin joustava sen mukaan, millaista apua milloinkin tarvitaan –
kodin siivousta, pihatöitä, asiointiapua tai vaikkapa ateriapalvelua.

Veteraaniavustajana toimii aina sama henkilö. Usein työntekijämme on asiakkaalle myös tuttu ja turvallinen keskustelukumppani.

SIIVOUS

Teemme asiakkaan toiveen mukaisia siivouksia kaikenlaisiin koteihin, tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Toteutamme siivouspalvelua asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Palvelua toteuttaa jokaisen oma työntekijä.

Puhdas koti on viihtyisä, terveellinen ja turvallinen. Työntekijämme huolehtivat kodin kokonaisvaltaisesta siisteydestä. Siivoukset tehdään yleensä asiakkaan omilla välineillä. Tarvittaessa käytämme Kototuotteen välineitä. Teemme niin viikkosiivouksia kuin perusteellisempiakin siivouksia.  Meillä voit teettää myös pyykkihuollon sekä kausiluontoiset työt, kuten ikkunoiden pesun.

Sosiaalihuollon palveluna siivous on mahdollista toteuttaa arvonlisäverottomana.

PIHATYÖT JA TALONMIESPALVELUT

Teemme pienimuotoisia pihan ylläpitotöitä, kuten nurmikonleikkuuta, haravointia ja pensaiden leikkuuta. Voimme tehdä myös pieniä kodin kunnostustöitä asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Palvelusta voi hakea kotitalousvähennystä.

Yhteistyössä: